FOREVER is a SHIT
DYEN PAULINO , 22years of age. . FULL TIME FANGIRL, PART TIME TEACHER :) Lez be friendss, mabaet ako PROMISE po, opo ^^ FOLLOW me and ill FOLLOW YOU BACK...

Yung DREAM GUY mo, Ayun may DREAM GIRL na IBA. Saklap nu? HAHA

Posted
3 weeks ago

Girls especially, the only keeper of your happiness is you.
Stop giving people power to control your smile, your worth and your attitude.

Posted
4 weeks ago

Maybe if I treated you like shit, I’d deserve this kind of pain. But I didn’t.

Posted
4 weeks ago

Kapag alam mong niloloko ka, sakyan mo na. Mahiya ka naman sa effort na ginagawa nya.

Posted
4 weeks ago

kahit kelan talaga hindi ko maintindihan kung ano yung RELASYON. Kaya AYOKOnian eh, LABO. HAHA

Posted
1 month ago

babalik ka din sakin, hindi man ngayon pero alam ko SOON.

Notes
2
Posted
1 month ago

Yung LALAKING gagawin ka niyang CHOICE at never ka magiging OPTION.

Posted
1 month ago

Pag hawak ko kamay ko, ibig sabihin nagdadasal ako. Pero pag kamay mo na ang hawak ko. Ibig sabihin natupad na yung dasal ko. <3

Notes
1
Posted
1 month ago

Kung magpapaiyak ka ng babae. PAPOGI ka muna!

Posted
1 month ago
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter